Hjem

Velkommen til Ultralyd-diagnostikk.no

Diagnostisk ultralyd har over det siste 10året blitt et viktig diagnostisk verktøy innen muskel og skjelett-lidelser. Tidligere har man ofte benyttet seg av MR som billeddiagnostikk, men takket være teknologisk utvikling har nå også ultralyd fått en plass innen diagnostikk av muskel og skjelett-lidelser. Dette betyr ikke at man erstatter MR, men i mange tilfeller vil en ultralyd undersøkelse være tilstrekkelig, i tillegg kan den gi en betydelig mer fokusert MR undersøkelse da man vil ha klare mistanker om underliggende patologi.

I dag er vi to kiropraktorer i Bergen som har fullført mastergrad i muskel og skjelett-ultralyd, og en kiropraktor i Sandvika som antas å være ferdig innen 1-2 år.

Denne siden vil tilby informasjon rundt diagnostisk ultralyd som verktøy innen muskel og skjelett-lidelser.

Forekomsten av skader i bevegelsesapparatet er hyppig, og så mange som 80 % av oss vil oppleve ryggsmerter en gang i livet, dette er hyppig fulgt av kne og skuldersmerter. Noen studier har indikert en årlig forekomst på 50% av skuldersmerter i den generelle befolkningen. Et viktig poeng her er at skade / diagnose tilsier hvilken, eller om man i det hele tatt skal ha behandling. Desverre så søker mange pasienter direkte til behandling uten noe form for diagnose, noe som i verste fall kan medføre feilbehandling eller unødig behandling. Når det gjelder mange akutte skader så er ofte den beste behandling, ingen behandling.

Det er lagt ut noen eksempler på diagnoser / skader her på siden, med dette er langt fra utfyllende.

Skjermbilde 2013-04-04 kl. 11.09.30