Ultralyd-diagnostikk

Ultralyd benytter seg av høyfrekvente lydbølger som igjen blir omformet til bilder gjennom en avansert pc. Det benyttes ikke ioniserende stråling som ved røntgen, og for undersøkelse av muskel- og skjelettapparatet er det per i dag ingen kjente bieffekter eller risiko ved ultralyd undersøkelse. En annen fordel ved ultralyd undersøkelse for muskel- og skjelettplager er at bildene er “live”, noe som betyr at pasienten får et raskere svar, samtidig som det muliggjør undersøkelse av bevegelser. Dette er ikke mulig på MR hvor bevegelse blir registrert som støy på bildene.

Vanlige bruksområder for ultralyd diagnostikk for muskel og skjelett lidelser.

– Senerupturer, som f.eks. akilles sene rupturer eller av senene rundt skulderen
– Seneskader, ofte betegnet som tendinose, eller tendinopati i skulder sener, rundt hofte, ankel, kne og albue.
– Væskeansamlinger eller blødninger i ledd, muskler og slimposer.
– Tidlige revmatiske forandringer.
– Små godartede og vondartede tumorer
– Lyskebrokk

Dette er kun de vanligste områdene hvor man bruker diagnostisk ultralyd, se også under de ulike menyene for mer informasjon. Det kan også brukes i en terapeutisk sammenheng der man velger å injisere slimposer eller ledd med f.eks. kortison, så kan dette gjøres ultralyd ledet, med en betydelig større presisjon enn hvis man utfører prosedyren blindt. Vi utfører også ultralyd ledeted fenestrering av kroniske tendinopatier, aspirasjon av kalktendinopatier og ultralyd ledete injeksjoner i Bergen.