Nyheter

20.08.2014                                                                                                             Ulriksdal Ortopediklinikk har fått egne hjemmesider, ulriksdalortopediklinikk.no. Klinikken tilbyr ortopedisk vurdering av tilstander i hofte, kne, skulder, hånd, albue, ankel og fot. Det utføres også mindre ultralyd veiledete inngrep som f.eks. aspirasjon av kalk fra sener, kortisoninjeksjoner, og perkutan tenotomi. Operativ behandling blir utført ved Aleris eller Haraldsplass sykehus.

07.11.2013
I Bergen har vi nå startet et tilbud til pasienter med smerter i skulder, albue, hånd /håndledd, hofte, kne, ankel og fot.  Overlege Jesper Blomquist fra Haraldsplass sykehus vil være tilgjengelig for konsultasjon to torsdager hver måned.  Man har da tilbud om en privat ortopedisk vurdering av skader i muskel og skjelettapparatet.  Vennligst ta kontakt på telefon 55 32 05 90.  Dersom det ikke foreligger ultralyd undersøkelse eller annen billeddiagnostisk vurdering må dette utføres i forkant.

22.09.2013
Det er nå litt over et år siden Norsk Kiropraktorforening, AECC og Bournemouth University gikk sammen for å starte et mastergradsprogram i Norge i diagnostisk ultralyd for muskel og skjelett apparatet.  Per i dag har alle studentene bestått sitt første år og har dermed oppnådd graden PgCert (post graduate certificate).  Ideen bak mastergraden er å skape en kvalitetssikret og akademisk forankret kompetanse for brukere av diagnostisk ultralyd.  Jan Arve Borge, Eli Magnesen, Arndt Grønstvedt og Eirik Johan Skeie utgjør utvalget som har startet opp utdannelsen.  Denne utdannelsen vil skape økt kompetanse blant helsepersonell som benytter seg av diagnostisk ultralyd og bedre kvalitet for pasienter.

08.04.2013
Eirik Johan Skeie (MSc Diagnostisk Ultralyd, MChiro Kiropraktor) er invitert til Symposium 2013 for Norsk Forening for Ultralyd Diagnostikk. Foredraget vil omhandle bruk av diagnostisk ultralyd ved nakke og rygglidelser. På symposiet vil det bli presentert preliminære tall fra MULT prosjektet som i første omgang omhandler resultater fra de innledene reliabilitetsstudiene. Foreløpig program finnes her