Ryggprosjektet MULT

Ryggprosjektet MULT er et større forskningsprosjekt forankret ved Syd Dansk Universitet (SDU) i Odense. Bakgrunnen for prosjektet er interessen for bruk av ultralyd diagnostikk i ryggpasienter i de senere år. Flere studier har funnet forandringer multifidus muskulaturen (den dype ryggmuskulaturen) som er påviselige på ultralyd (Dickx et al.,2010, Wallwork, et al., 2009, Koppenhaver, et al., 2009, Brenner et al., 2007, Kiesel et al., 2007, Kiesel et al., 2008, og Stokes, et al., 2007). Dette er bare noen av studiene som indikerer en nytteverdi av ultralyd diagnostikk for lavryggsmerter, men det trengs fortsatt mer forskning for å avgjøre om metoden er valid i klinisk praksis. Per i dag ser det ut for å være en god korrelasjon mellom diagnostisk ultralyd og intramuskulær EMG (sistnevnte regnes for gullstandard innen måling av muskelaktivitet).

Studiet forventes å ha oppstart i 2011 og har en tidsramme fram til 2014.  På denne siden vil det komme oppdateringer underveis.

Den første delen av MULT prosjektet er nå ferdig og reliabilitetsstudienes preliminære tall vil bli presentert på symposiet for Norsk Forening for Ultralyd Diagnostikk i Sandefjord 2013. (08.04.2013)

Kilder:
Brenner A. K. et al. Improved activation of lumbar multifidus following spinal manipulation: a case report applying rehabilitative ultrasound imaging. J Orthop Sports Phys Ther. (2007). 37 (10), 613-619.

Dickx N. et al. The effect of unilateral muscle pain on recruitment of the lumbar multifidus during automatic contraction. An experimental pain study. Manual Therapy. (2010). 15 (4), 364-369.

Kiesel K. B. et al. Rehabilitative ultrasound measurement of select trunk muscle activation during induced pain.
Manual Therapy. (2008). 13 (2), 132-138.

Kiesel K. B. et al. Measurement of lumbar multifidus muscle contraction with rehabilitative ultrasound imaging.
Manual Therapy (2007). 12 (2), 161-166.

Koppenhaver S. L. et al. Reliability of rehabilitative ultrasound imaging of the transversus abdominis
and lumbar multifidus muscles. Arch. Phys. Med. rehabil. (2009). 90 (1), 87-94.

Stokes et al. Rehabilitative ultrasound imaging of the posterior paraspinal muscles. J Orothop Sports Phys Ther.
(2007). 37 (10), 581-595.

Wallwork T. L. et al. The effect of chronic low back pain on size and contraction of the lumbar multifidus muscle.
Manual Therapy (2009). 14 (5), 496-500.