Om oss

Senter for Ultralyd Diagnostikk og Klinisk Biomekanikk drives av Jan Arve Borge og Eirik Johan Skeie.

Vi er en del av Kiropraktorklinikken i Ulriksdal, samtidig som vi også drifter Ulriksdal Ortopediklinikk i samarbeid med ortopedene Jesper Blomquist og Kristian Humborstad.

På våre klinikker møter du kvalifisert helsepersonell som har mastergrad i ultralyd diagnostikk eller er i den siste fasen av utdannelsen. Dette er en kvalitetssikring for både pasient og kliniker. Den største risikoen og begrensningen ved en ultralyd undersøkelse er hvorvidt den som utfører undersøkelsen har de riktige kvalifikasjonene. På det nåværende tidspunkt foreligger ingen konkrete krav til helsepersonell som benytter seg av ultralyd som diagnostisk verktøy. Per i dag er lov om helsepersonell m.v. er det gjeldene regelverk i Norge og i kapittel 2 §4 står forsvarlighets prinsippet beskrevet.

Klinikken i Bergen er også involvert i et større klinisk forskningsprosjekt forankret ved Syd Dansk Universitet i Odense. Dette er et stort prosjekt som ble startet opp i 2010, hvor ultralyd diagnostikk av rygg står sentralt.

I tillegg til ultralyd-diagnostikk og klinisk undersøkelse tilbyr vi også konservativ behandling for de fleste lidelser i muskel- skjelettapparatet.

Kilder:

Lov om helsepersonell m.v.