Lyskebrokk

Lyskebrokk er en relativt vanlig årsak til smerter i hofte / lyskeregionen. Lyskebrokk har hyppigere forekomst i menn enn i kvinner, noe som genspeiles i at 90 % av alle brokk-operasjoner som utføres i USA er på menn (Rutkow og Robbins, 1993). I tillegg er 75% av alle brokker eller hernier i lysken, hvorpå 2/3 er direkte brokker og 1/3 indirekte (Katz, 2001). Grunnet manglende data antar man at forekomsten er relativt lik på verdensbasis.

Ved en brokk kan det være fare for tarmobstruksjon dersom den ikke lar seg redusere (inkarserert) og fare for vevsdød dersom brokken er strangulert, dette fordi blodtilførselen er utsatt hvis brokken er strangulert.

Brokk har tidligere vært en klinisk diagnose, som baserer seg på en kul / masse i lysken som øker i størrelse ved øket buktrykk, den kan være smertefull, men dette er ikke et nødvendig kriterium. Et av problemene med brokkdiagnoser er at ikke alle pasienter har en synlig kul / masse i lysken, men derimot smerter. Her er det viktig å huske at ikke alle som har smerter i lysken har brokk – en omfattende sykehistorie vil avdekke mulige differensialdiagnoser.

En av de beste måtene å bekrefte eller avkrefte en brokkdiagnose er gjennom diagnostisk ultralyd (Jamadar et al., 2007). Det er dog viktig at den som utfører ultralyd undersøkelsen har nødvendig kunnskap om den underliggende anatomi. Dersom en har dette kan man lett bekrefte eller avkrefte diagnosen (Jamadar et al., 2007).

KILDER:

JAMADAR, D. A., JACOBSON, J. A., MORAG, Y., GIRISH, G., DONG, Q., AL-HAWARY, M. A., og FRANZ, M. G. (2007). Characteristic locations of inguinal region and anterior abdominal wall hernias: sonographic appearances and identification of clinical pitfalls. AJR Am J Roentgenol. 188 (5), 1356-1364

KATZ, D. A. (2001). Evaluation and management of inguinal and umbilical hernias. Pediatr Ann. 30 (12), 729-735.

RUTKOW, I. M., og ROBBINS, A. W. (1993). Demographic, classficatory, and socioeconomic aspects of hernia repair in the United States. Surg. Clin. North. Am. 73 (3), 413-426.
som er rettet mot Avsnitt

Avsnitt