Bløtvevstumorer

Ultralyd kan brukes til å vurdere kuler eller klumper som pasienter oppdager. Noen bløtvevsmasser kan man med stor grad av sikkerhet diagnostisere med ultralyd, dette gjelder særlig godartede fettkuler eller lipomer,Ledderhose fibrom, Mortons nevrom, schwannomer, nevrofibromer, MPNST tumorer i nerveforløp, noen hemangiomer og vaskulære malformasjoner, post-traumatiske hematom, ganglion cyster, noen seneskjede tumorer. Likevel er det viktig å understreke at man primært sett kan vurdere utbredelsen av en tumor og hvorvidt den har vaskulære funn knyttet til seg.

Ved usikkerhet rundt billediagnostiske funn må pasienter henvises videre for biopsi.

Kilder:

AHUJA, A. T., YING, M., HO, Y. S., ANTONIO, G., LEE, Y. P., KING, A. D., WONG, K. T. (2008). Ultrasound of malignant cervical lymph nodes. Cancer Imaging. 25:8, 48-56.

BODNER, G., SCHOCKE, M. F., RACHBAUER, F., SEPPI, K., PEER, S., FIERLINGER, A., SUNUNU, T., and JASCHKE, W. R. (2002). Differentiation of malignant and benign musculoskeletal tumors: combined color and power Doppler US and spectral wave analysis. Radiology. 223 (2), 410-416.

DE SCHEPPER, A. M., and BLOEM, J. L. (2007). Soft tissue tumors: grading, staging, and tissue-specific diagnosis. Topics in Magnetic Resonance Imaging. 18 (6), 431-444.

WIDMANN, G., RIEDL, A., SCHOEPF, D., GLODNY, B., PEER, S., and GRUBER, H. (2009). State-of-the-art HR-US imaging findings of the most frequent musculoskeletal softtissue tumors. Skeletal Radiology. 38 (7), 637-649.